رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم بازداشت ترامپ در دادگاهي در عراق صادر شد

حکم بازداشت ترامپ در دادگاهي در عراق صادر شد دادگاه الرصافه بغداد پس از تکمیل پرونده شاکیان ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ، حکم بازداشت دونالد ترامپ را بر اساس بند ۴۰۶ قانون مجازات عراق صادر کرد .

حکم بازداشت ترامپ در دادگاهي در عراق صادر شد

دادگاه الرصافه بغداد پس از تکمیل پرونده شاکیان ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ، حکم بازداشت دونالد ترامپ را بر اساس بند ۴۰۶ قانون مجازات عراق صادر کرد .