رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه تعويض پلاک خودروها اعلام شد

تعرفه تعويض پلاک خودروها اعلام شد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس :تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

تعرفه تعويض پلاک خودروها اعلام شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس :تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.