رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت پنس با برکناری ترامپ از ریاست جمهوری

مخالفت پنس با برکناری ترامپ از ریاست جمهوری مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا با برکناری ترامپ از سمت ریاست جمهوری بر طبق متمم ۲۵ قانون اساسی مخالفت کرد. مشاوران پنس اعلام کردند وی اساساً استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری ترامپ را گزینه مناسبی نمی‌داند، زیرا معتقد است این کار به ناآرامی […]

مخالفت پنس با برکناری ترامپ از ریاست جمهوری

مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا با برکناری ترامپ از سمت ریاست جمهوری بر طبق متمم ۲۵ قانون اساسی مخالفت کرد.

مشاوران پنس اعلام کردند وی اساساً استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری ترامپ را گزینه مناسبی نمی‌داند، زیرا معتقد است این کار به ناآرامی و شکاف در جامعه آمریکا منجر خواهد شد.