رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرقت‌های فراوان از ساختمان کنگره؛ نگرانی بالقوه برای امنیت ملی آمریکا

سرقت‌های فراوان از ساختمان کنگره؛ نگرانی بالقوه برای امنیت ملی آمریکا مایکل شروین، دادستان موقت آمریکا، اعلام کرد سرقت‌های فراوانی در ساختمان کنگره رخ داده و اقلامی از چند دفتر ربوده شده است که شاید واجد ارزش بالقوه برای امنیت ملی باشد.

سرقت‌های فراوان از ساختمان کنگره؛ نگرانی بالقوه برای امنیت ملی آمریکا

مایکل شروین، دادستان موقت آمریکا، اعلام کرد سرقت‌های فراوانی در ساختمان کنگره رخ داده و اقلامی از چند دفتر ربوده شده است که شاید واجد ارزش بالقوه برای امنیت ملی باشد.