رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا رئیس سازمان حشد شعبی عراق را تحریم کرد

آمریکا رئیس سازمان حشد شعبی عراق را تحریم کرد وزارت خزانه داری آمریکا امروز با صدور بیانیه ای از تحریم رئیس سازمان حشد شعبی عراق خبر داد. الفیاض امروز طی سخنانی اعلام کرده بود: پاسخ ما به ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، اخراج نظامیان آمریکایی است.

آمریکا رئیس سازمان حشد شعبی عراق را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا امروز با صدور بیانیه ای از تحریم رئیس سازمان حشد شعبی عراق خبر داد.

الفیاض امروز طی سخنانی اعلام کرده بود: پاسخ ما به ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، اخراج نظامیان آمریکایی است.