رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت فردی که در حمله به کنگره به اتاق پلوسی راه یافت

بازداشت فردی که در حمله به کنگره به اتاق پلوسی راه یافت رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند «ریچارد بارنت» فردی که در جریان حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا وارد اتاق «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شده و به اطلاعات وی دست یافته بود، در ایالت آرکانزاس دستگیر شده است.

بازداشت فردی که در حمله به کنگره به اتاق پلوسی راه یافت

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند «ریچارد بارنت» فردی که در جریان حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا وارد اتاق «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شده و به اطلاعات وی دست یافته بود، در ایالت آرکانزاس دستگیر شده است.