رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پادشاه عربستان واکسن کرونا زد

پادشاه عربستان واکسن کرونا زد سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرد. ۱۷ دسامبر، عربستان رسماً تزریق واکسن فایزر کرونا را آغاز کرد /ایسنا

پادشاه عربستان واکسن کرونا زد

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرد. ۱۷ دسامبر، عربستان رسماً تزریق واکسن فایزر کرونا را آغاز کرد /ایسنا