رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استمرار دورکاری کارکنان و محدودیت ترددخودروها در استان تهران

استمرار دورکاری کارکنان و محدودیت ترددخودروها در استان تهران استاندار تهران: دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران اعمال می‌شود و محدودیت تردد خودروها از ۹ شب تا ۴ صبح استمرار دارد. با توجه به اینکه اکثر درخواست‌ها مربوط به تردد به استان‌های شمالی می‌باشد که بعضاً در شرایط قرمز و نارنجی قرار […]

استمرار دورکاری کارکنان و محدودیت ترددخودروها در استان تهران

استاندار تهران: دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران اعمال می‌شود و محدودیت تردد خودروها از ۹ شب تا ۴ صبح استمرار دارد.

با توجه به اینکه اکثر درخواست‌ها مربوط به تردد به استان‌های شمالی می‌باشد که بعضاً در شرایط قرمز و نارنجی قرار دارند، محدودیت تردد به استان‌های شمالی ادامه دارد و تردد به سایر استان‌ها مجاز می‌باشد.