رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت: کشورها مازاد واکسن خود را اهدا کنند

سازمان جهانی بهداشت: کشورها مازاد واکسن خود را اهدا کنند مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه جهان اکنون در لحظه‌ «بحرانی و خطرناک» همه‌گیری قرار دارد از کشورهایی که بیش از میزان نیازشان واکسن کووید_۱۹ خریداری کرده اند، خواست تا این مازاد خرید را اهدا کنند.

سازمان جهانی بهداشت: کشورها مازاد واکسن خود را اهدا کنند

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه جهان اکنون در لحظه‌ «بحرانی و خطرناک» همه‌گیری قرار دارد از کشورهایی که بیش از میزان نیازشان واکسن کووید_۱۹ خریداری کرده اند، خواست تا این مازاد خرید را اهدا کنند.