رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط یک هواپیمای اندونزی

سقوط یک هواپیمای اندونزی یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۵۰۰ اندکی پس از پرواز از فرودگاه جاکارتای اندونزی ارتباط خود با برج مراقبت را از دست داد. طبق آخرین گزارشات ۴ دقیقه پس از عزیمت، این هواپیما در کمتر از یک دقیقه ۱۰ هزار پا از ارتفاع خود را از دست داده است. این هواپیما ۵۹ مسافر […]

سقوط یک هواپیمای اندونزی

یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۵۰۰ اندکی پس از پرواز از فرودگاه جاکارتای اندونزی ارتباط خود با برج مراقبت را از دست داد.

طبق آخرین گزارشات ۴ دقیقه پس از عزیمت، این هواپیما در کمتر از یک دقیقه ۱۰ هزار پا از ارتفاع خود را از دست داده است.
این هواپیما ۵۹ مسافر داشته که ۵ نفر از آنها کودک هستند.

یک لاشه هواپیما در شمال جاکارتا پیدا شده است که گمان می رود متعلق به هواپیمای مفقود شده باشد.