رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی کرونا عوارض نامطلوب جدی نداشت

واکسن ایرانی کرونا عوارض نامطلوب جدی نداشت دبیر کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در گفتگو با مهر: فردا ۲۱ دی ماه، تزریق واکسن ۷ نفر دیگر که گروه سوم هستند، آغاز می‌شود. این تزریق برای ۷ نفر گروه سوم، جز پروتکل تزریق این واکسن است و به تدریج ظرف ۲۸ روز تزریقشان انجام می‌شود. […]

واکسن ایرانی کرونا عوارض نامطلوب جدی نداشت

دبیر کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در گفتگو با مهر: فردا ۲۱ دی ماه، تزریق واکسن ۷ نفر دیگر که گروه سوم هستند، آغاز می‌شود.

این تزریق برای ۷ نفر گروه سوم، جز پروتکل تزریق این واکسن است و به تدریج ظرف ۲۸ روز تزریقشان انجام می‌شود.

آن ۷ نفری که دوز اول واکسن به آن‌ها تزریق شد عوارض جدی نداشتند به همین دلیل ۷ نفر بعدی می‌توانند وارد این پروسه شوند.