رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهاجرت ‘دردناک’ پزشکان از ایران

مهاجرت ‘دردناک’ پزشکان از ایران سازمان نظام پزشکی در توییتی آمار مهاجرت پزشکان ایرانی از کشور را “دردناک” توصیف کرده و گفته از زمان شیوع همه‌گیری کرونا تعداد پزشکانی که از ایران رفته‌اند ۱۵ برابر پزشکانی بوده که جانشان را در راه کرونا از دست داده‌اند

مهاجرت ‘دردناک’ پزشکان از ایران

سازمان نظام پزشکی در توییتی آمار مهاجرت پزشکان ایرانی از کشور را “دردناک” توصیف کرده و گفته از زمان شیوع همه‌گیری کرونا تعداد پزشکانی که از ایران رفته‌اند ۱۵ برابر پزشکانی بوده که جانشان را در راه کرونا از دست داده‌اند