رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خداحافظی جادوگر فوتبال ایران از دنیای مربیگری

خداحافظی جادوگر فوتبال ایران از دنیای مربیگری علی کریمی اسطوره فوتبال ایران اعلام کرد دیگر هدایت تیمی را بر عهده نخواهد گرفت و در سمت مدیریتی فعالیت خواهد کرد.

خداحافظی جادوگر فوتبال ایران از دنیای مربیگری

علی کریمی اسطوره فوتبال ایران اعلام کرد دیگر هدایت تیمی را بر عهده نخواهد گرفت و در سمت مدیریتی فعالیت خواهد کرد.