رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط معافیت از هزینه تکمیل مسکن مهر

شرط معافیت از هزینه تکمیل مسکن مهر افرادی که فاقد مالکیت هستند و تمایلی به پرداخت مبلغ ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان هزینه تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس را ندارند، می‌توانند با پذیرش قرمز شدن فرم «ج» خود از پرداخت این مبلغ معاف شوند.

شرط معافیت از هزینه تکمیل مسکن مهر

افرادی که فاقد مالکیت هستند و تمایلی به پرداخت مبلغ ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان هزینه تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس را ندارند، می‌توانند با پذیرش قرمز شدن فرم «ج» خود از پرداخت این مبلغ معاف شوند.