رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس: تهیه واکسن مورد نیاز برای گروه‌های پرخطر از کشورهای کوبا، روسیه و چین

مجلس: تهیه واکسن مورد نیاز برای گروه‌های پرخطر از کشورهای کوبا، روسیه و چین حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بیانات رهبر انقلاب در مورد واردات واکسن را فصل الخطاب دانست و گفت: وزارت بهداشت و دولت می‌توانند واکسن مورد نیاز برای برخی گروه‌ها را تا زمانی که واکسن تولید داخل به تولید انبوه برسد […]

مجلس: تهیه واکسن مورد نیاز برای گروه‌های پرخطر از کشورهای کوبا، روسیه و چین

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بیانات رهبر انقلاب در مورد واردات واکسن را فصل الخطاب دانست و گفت: وزارت بهداشت و دولت می‌توانند واکسن مورد نیاز برای برخی گروه‌ها را تا زمانی که واکسن تولید داخل به تولید انبوه برسد و ممکن است که این مهم تا اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ طول بکشد از کشورهای چین، روسیه و کوبا تامین و وارد کنند /خانه ملت