رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سی‌ان‌ان: کامیونی پر از بمب و اسلحه نزدیک ساختمان کنگره کشف شد

سی‌ان‌ان: کامیونی پر از بمب و اسلحه نزدیک ساختمان کنگره کشف شد شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دادستان‌های فدرال گزارش داد یک مرد آلابامایی روز چهارشنبه ساعت‌ها قبل از اینکه مقامات مسئول متوجه شوند، یک کامیون حامل ۱۱ بمب دست‌ساز، یک قبضه تفنگ تهاجمی و یک اسلحه دستی را در نزدیکی ساختمان کنگره پارک کرده […]

سی‌ان‌ان: کامیونی پر از بمب و اسلحه نزدیک ساختمان کنگره کشف شد

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دادستان‌های فدرال گزارش داد یک مرد آلابامایی روز چهارشنبه ساعت‌ها قبل از اینکه مقامات مسئول متوجه شوند، یک کامیون حامل ۱۱ بمب دست‌ساز، یک قبضه تفنگ تهاجمی و یک اسلحه دستی را در نزدیکی ساختمان کنگره پارک کرده بود.

بر اساس جزئیات مربوط به انبار سلاح در کامیون که در اسناد فدرال وجود دارد، لونی لروی کافمن، از شهر فالکویل ایالت آلاباما، هم‌اکنون به ارتکاب تخلفات فدرال متهم شده است.