رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر بهداشت برای اجرای پروتکل های سختگیرانه در مبادی ورودی کشور

دستور وزیر بهداشت برای اجرای پروتکل های سختگیرانه در مبادی ورودی کشور وزیر بهداشت:کلیه مسافرینی که از مقصد اروپا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوائی، زمینی و دریایی وارد کشور می شوند، ضروری است علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی، به مدت مناسب و منطبق با پروتکلهای مربوطه در محل سکونت به صورت […]

دستور وزیر بهداشت برای اجرای پروتکل های سختگیرانه در مبادی ورودی کشور

وزیر بهداشت:کلیه مسافرینی که از مقصد اروپا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوائی، زمینی و دریایی وارد کشور می شوند، ضروری است علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی، به مدت مناسب و منطبق با پروتکلهای مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند.