رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیئت دولت مصوبه کاهش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد

هیئت دولت مصوبه کاهش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد هیئت وزیران به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی، برای اصلاح فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.

هیئت دولت مصوبه کاهش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد

هیئت وزیران به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی، برای اصلاح فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.