رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کد ملی جواز ورود به مازندران می‌شود

کد ملی جواز ورود به مازندران می‌شود استاندار مازندران: اجرای محدودیت‌های تردد با کد ملی و پلاک بومی می‌تواند بخش زیادی از ترددهای غیر ضروری را کاهش دهد. ‌ با استاندار تهران‌ صحبت‌هایی پیرامون وضعیت کرونایی استان انجام شد تا صدور مجوزها کاهش یابد.

کد ملی جواز ورود به مازندران می‌شود

استاندار مازندران:
اجرای محدودیت‌های تردد با کد ملی و پلاک بومی می‌تواند بخش زیادی از ترددهای غیر ضروری را کاهش دهد. ‌

با استاندار تهران‌ صحبت‌هایی پیرامون وضعیت کرونایی استان انجام شد تا صدور مجوزها کاهش یابد.