رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلوسی: ترامپ باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

پلوسی: ترامپ باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را با توجه به تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره، «نابسامان، خطرناک و از لحاظ ذهنی آشفته» توصیف کرد و گفت او باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

پلوسی: ترامپ باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را با توجه به تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره، «نابسامان، خطرناک و از لحاظ ذهنی آشفته» توصیف کرد و گفت او باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.