رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور: توزیع واکسن کرونا در ماه‌های نخست تابع انگیزه ها و اهداف سیاسی و امنیتی دولت‌های متبوع در کشورهای سازنده است

جهانپور: توزیع واکسن کرونا در ماه‌های نخست تابع انگیزه ها و اهداف سیاسی و امنیتی دولت‌های متبوع در کشورهای سازنده است رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: فارغ از هیاهوی آمریکانوفیل، انگلوفیل و سایر فیل های وطنی، اما توزیع واکسن کرونا بویژه در ماه‌های نخست که فاصله عرضه و تقاضا مشهود است […]

جهانپور: توزیع واکسن کرونا در ماه‌های نخست تابع انگیزه ها و اهداف سیاسی و امنیتی دولت‌های متبوع در کشورهای سازنده است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: فارغ از هیاهوی آمریکانوفیل، انگلوفیل و سایر فیل های وطنی، اما توزیع واکسن کرونا بویژه در ماه‌های نخست که فاصله عرضه و تقاضا مشهود است تابع انگیزه ها و اهداف سیاسی و امنیتی دولت‌های متبوع در کشورهای سازنده است، رفتاری مهندسی شده که بازرگانی و اقتصاد و حتی سلامت در آن راهی ندارد.