رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط ۲۰ پله‌ای ضریب هوشی ایرانیان

سقوط ۲۰ پله‌ای ضریب هوشی ایرانیان براساس آمارهای بین‌المللی که در مجله آمریکایی «فوربس» در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ضریب هوشی ایرانیان در بیست سال گذشته میانگین حدود ۲۰ نمره پایین آمده و از عدد ۱۰۴ به ۸۴ رسیده است. در این رده‌بندی ایران از بین ۱۸۵ کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد.

سقوط ۲۰ پله‌ای ضریب هوشی ایرانیان

براساس آمارهای بین‌المللی که در مجله آمریکایی «فوربس» در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ضریب هوشی ایرانیان در بیست سال گذشته میانگین حدود ۲۰ نمره پایین آمده و از عدد ۱۰۴ به ۸۴ رسیده است. در این رده‌بندی ایران از بین ۱۸۵ کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد.