رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پول‌های بلوکه شده ایران در کره به سرعت بازگردد

پول‌های بلوکه شده ایران در کره به سرعت بازگردد سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر هیأت کره‌ای به ایران گفت: این سفر در راستای بدهی این کشور انجام شده است، ما می‌خواهیم پول‌های بلوکه شده ایران به سرعت بازگردد. در حال حاضر در این زمینه تحول خاصی رخ نداده است و امیدواریم کره جنوبی بیش […]

پول‌های بلوکه شده ایران در کره به سرعت بازگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر هیأت کره‌ای به ایران گفت: این سفر در راستای بدهی این کشور انجام شده است، ما می‌خواهیم پول‌های بلوکه شده ایران به سرعت بازگردد. در حال حاضر در این زمینه تحول خاصی رخ نداده است و امیدواریم کره جنوبی بیش از این منتظر ۲۰ ژانویه ننشیند. زیرا نگاه ما و ارزیابی ما بعد از ۲۰ ژانویه به روابط کشورها متفاوت خواهد بود.