رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دور سوم تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۷ نفر امروز پایان می‌یابد

دور سوم تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۷ نفر امروز پایان می‌یابد دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: همه مراحل تزریق به داوطلبان واکسن کرونا با نظارت کمیته‌های مختلف سازمان جهانی بهداشت پیش می‌رود.

دور سوم تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۷ نفر امروز پایان می‌یابد

دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: همه مراحل تزریق به داوطلبان واکسن کرونا با نظارت کمیته‌های مختلف سازمان جهانی بهداشت پیش می‌رود.