رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود

در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی: بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که […]

در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی: بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.

در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که یکی از آن‌ها بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع می‌شود.