رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قول مقامات کره برای پیگیری سریع آزادسازی پول‌های ایران

قول مقامات کره برای پیگیری سریع آزادسازی پول‌های ایران روابط عمومی بانک مرکزی: ‏امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیأت کره ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل هم به پیگیری برای رفع سریع مشکل […]

قول مقامات کره برای پیگیری سریع آزادسازی پول‌های ایران

روابط عمومی بانک مرکزی: ‏امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیأت کره ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل هم به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.