رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه مجلس ایران را باید جدی گرفت

مصوبه مجلس ایران را باید جدی گرفت مدیر کل آژانس اتمی: درباره اینکه آیا دولت ایران قانون (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها) را به صورت کامل اجرایی خواهد کرد یا خیر نمی‌توانم گمانه‌زنی کنم. گروسی: ولی من باید این قانون را جدی بگیرم زیرا قانون است و به نظر می‌رسد دولت ایران مصمم به پایبندی […]

مصوبه مجلس ایران را باید جدی گرفت

مدیر کل آژانس اتمی: درباره اینکه آیا دولت ایران قانون (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها) را به صورت کامل اجرایی خواهد کرد یا خیر نمی‌توانم گمانه‌زنی کنم.

گروسی: ولی من باید این قانون را جدی بگیرم زیرا قانون است و به نظر می‌رسد دولت ایران مصمم به پایبندی به آن است.