رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت تالارهای تهران فقط با ۳۰ درصد ظرفیت مجاز است

فعالیت تالارهای تهران فقط با ۳۰ درصد ظرفیت مجاز است استاندار تهران با اشاره به مجاز بودن فعالیت تالارها با ۳۰ درصد ظرفیت گفت: نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازگشایی تالارها تشدید می‌شود.

فعالیت تالارهای تهران فقط با ۳۰ درصد ظرفیت مجاز است

استاندار تهران با اشاره به مجاز بودن فعالیت تالارها با ۳۰ درصد ظرفیت گفت: نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازگشایی تالارها تشدید می‌شود.