رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نانسی پلوسی: ترامپ تهدیدی بالقوه علیه قانون اساسی آمریکاست

نانسی پلوسی: ترامپ تهدیدی بالقوه علیه قانون اساسی آمریکاست نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: رئیس جمهور یک تهدید قریب الوقوع برای قانون اساسی، کشور و مردم آمریکا است و باید فوراً از سمت خود برکنار شود. رئیس جمهور اهداف ضد آمریكایی دارد كه هدف آن براندازی دموكراسی است. مجلس نمایندگان به لایحه‌ای که خواستار […]

نانسی پلوسی: ترامپ تهدیدی بالقوه علیه قانون اساسی آمریکاست

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:

رئیس جمهور یک تهدید قریب الوقوع برای قانون اساسی، کشور و مردم آمریکا است و باید فوراً از سمت خود برکنار شود.

رئیس جمهور اهداف ضد آمریكایی دارد كه هدف آن براندازی دموكراسی است.

مجلس نمایندگان به لایحه‌ای که خواستار فعال سازی متمم ۲۵ برای برکناری رئیس جمهور است رأی خواهد داد.