رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر علوم از نمایندگان کارت زرد گرفت

وزیر علوم از نمایندگان کارت زرد گرفت نمایندگان مجلس در جریان بررسی سوال رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم از پاسخ منصور غلامی وزیر علوم قانع نشدند و این وزیر از مجلس کارت زرد گرفت.

وزیر علوم از نمایندگان کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس در جریان بررسی سوال رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم از پاسخ منصور غلامی وزیر علوم قانع نشدند و این وزیر از مجلس کارت زرد گرفت.