رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشست سه جانبه درباره قره باغ به میزبانی روسیه

نشست سه جانبه درباره قره باغ به میزبانی روسیه نخستین بار پس از برقراری آتش بس در قره باغ، سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روسیه دیدار کردند.

نشست سه جانبه درباره قره باغ به میزبانی روسیه

نخستین بار پس از برقراری آتش بس در قره باغ، سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روسیه دیدار کردند.