رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر مردم ۱۰% در مصرف گاز صرفه جویی کنند، مشکل قطعی برق نخواهیم داشت

اگر مردم ۱۰% در مصرف گاز صرفه جویی کنند، مشکل قطعی برق نخواهیم داشت مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق: در برخی از مناطق کشور محدودیت موقتی به دنبال موضوع محدودیت سوخت نیروگاه‌ها اعمال شده است که باعث شد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم. با توجه به اینکه خاموشی مقطعی بوده، امکان اطلاع […]

اگر مردم ۱۰% در مصرف گاز صرفه جویی کنند، مشکل قطعی برق نخواهیم داشت

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق:

در برخی از مناطق کشور محدودیت موقتی به دنبال موضوع محدودیت سوخت نیروگاه‌ها اعمال شده است که باعث شد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم.

با توجه به اینکه خاموشی مقطعی بوده، امکان اطلاع رسانی نداشتیم.به محض اینکه مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز برطرف شود، خاموشی نخواهیم داشت.

اگر مردم ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند مشکل قطعی برق نخواهیم داشت.با تامین گاز خانگی است و صرفه جویی این موانع برطرف خواهد شد.