رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ به تلگرام آمد

ترامپ به تلگرام آمد پس از آن‌که همه شبکه‌های اجتماعی دنیا ترامپ را ممنوع‌الفعالیت کردند، کانالی با عنوان ترامپ در تلگرام ایجاد شده که گفته می‌شود این کانال برای به رئیس جمهور آمریکا است. هم‌چنین بارگیری و نصب تلگرام در آمریکا در حال رکورد زدن است.

ترامپ به تلگرام آمد

پس از آن‌که همه شبکه‌های اجتماعی دنیا ترامپ را ممنوع‌الفعالیت کردند، کانالی با عنوان ترامپ در تلگرام ایجاد شده که گفته می‌شود این کانال برای به رئیس جمهور آمریکا است.

هم‌چنین بارگیری و نصب تلگرام در آمریکا در حال رکورد زدن است.