رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صداوسیما با بودجه ۲ هزار میلیاردی ناظر فضای مجازی شد

صداوسیما با بودجه ۲ هزار میلیاردی ناظر فضای مجازی شد بر اساس اعلام «حسینعلی حاجی دلیگانی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صداوسیما سپرده شد. خبرها حاکی است مجلس تصمیم دارد صدا و سیما را به هدفی که سال‌هاست در پی آن است برساند و با […]

صداوسیما با بودجه ۲ هزار میلیاردی ناظر فضای مجازی شد

بر اساس اعلام «حسینعلی حاجی دلیگانی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صداوسیما سپرده شد. خبرها حاکی است مجلس تصمیم دارد صدا و سیما را به هدفی که سال‌هاست در پی آن است برساند و با تدوین مصوبه‌ای مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صداوسیما سپرده است.

کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیم جدید خود و با تدوین مصوبه‌ای مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صداوسیما سپرده است. در جلسه روز ۲۲دی ماه کمیسیون مجلس تصمیم گرفته که صداوسیما را به عنوان ناظر محتوا در فضای مجازی انتخاب کنند./روزنامه اینترنتی فراز