رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«تکرار» خاتمی در انتخابات ۱۴۰۰ به شرایط کشور بستگی دارد

«تکرار» خاتمی در انتخابات ۱۴۰۰ به شرایط کشور بستگی دارد جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران: «تکرار» خاتمی در انتخابات گذشته به دلیل «منافع عمومی» کشور بود تا آن اتفاقات ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رخ ندهد. در این ۸ سالی که از عمر دولت «امید و اعتدال» می‌گذرد تاکنون روحانی درباره تصمیمات خود با خاتمی مشورتی نداشته؛ […]

«تکرار» خاتمی در انتخابات ۱۴۰۰ به شرایط کشور بستگی دارد

جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران:

«تکرار» خاتمی در انتخابات گذشته به دلیل «منافع عمومی» کشور بود تا آن اتفاقات ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رخ ندهد.

در این ۸ سالی که از عمر دولت «امید و اعتدال» می‌گذرد تاکنون روحانی درباره تصمیمات خود با خاتمی مشورتی نداشته؛ خاتمی فقط هزینه‌های دولت را داده‌ است.

اگر اتفاق خاصی برای رفع‌ ممنوع‌التصویری خاتمی رخ داده بود حداقل جامعه از آن مطلع می‌شد و ایشان با این محدودیت‌ها مواجه نبودند.

اما اینکه اگر روحانی واقعاً برای رفع محدودیت‌های خاتمی اراده‌ می‌کرد و آیا موفق می‌شد یا خیر! بحثی‌ست که محل تردید است./ پانا