رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایشگاه مجازی کتاب هزینه پست رایگان است

نمایشگاه مجازی کتاب هزینه پست رایگان است معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران: خریداران کتاب‌های خریداری‌شده از نمایشگاه را رایگان دریافت می‌کنند و بابت ارسال کتاب هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. پ این نمایشگاه یکم تا ششم بهمن ماه برگزار می‌شود و پیوست بین المللی وجود دارد و کتاب‌های خارجی با پنجاه درصد تخفیف عرضه […]

نمایشگاه مجازی کتاب هزینه پست رایگان است معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران: خریداران کتاب‌های خریداری‌شده از نمایشگاه را رایگان دریافت می‌کنند و بابت ارسال کتاب هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

پ این نمایشگاه یکم تا ششم بهمن ماه برگزار می‌شود و پیوست بین المللی وجود دارد و کتاب‌های خارجی با پنجاه درصد تخفیف عرضه می‌شوند.