رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق فراهم شد

امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق فراهم شد مدیرعامل بانک مسکن: از ۲۵ دی ماه سال جاری، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار می‌گیرد.

امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق فراهم شد

مدیرعامل بانک مسکن: از ۲۵ دی ماه سال جاری، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار می‌گیرد.