رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونا نیاز فوری داریم

به ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونا نیاز فوری داریم مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: در مرحله فعلی تخمین بین‌المللی این است که اگر حدود ۲۰درصد افراد جامعه یعنی کادر بهداشتی و درمانی، افراد سالمند و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای واکسینه شوند، بخش عظیمی از مشکلات مربوطه حل […]

به ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونا نیاز فوری داریم

مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران:

در مرحله فعلی تخمین بین‌المللی این است که اگر حدود ۲۰درصد افراد جامعه یعنی کادر بهداشتی و درمانی، افراد سالمند و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای واکسینه شوند، بخش عظیمی از مشکلات مربوطه حل خواهد شد

بنابراین هدف اصلی این دو گروه هستند که برای آن‌ها حداکثر ۳۰ الی ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونای فوری نیاز داریم. به‌امید خدا در آینده هم که نتیجه مطالعات واکسن‌های خودمان اعلام شود و حداقل یکی دو مورد از آن‌ها اثربخش و ایمن باشند، سراغ بقیه افراد جامعه هم می‌رویم /روزنامه همدلی