رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پست جدید سامانتا پاور در دولت بایدن

پست جدید سامانتا پاور در دولت بایدن بایدن تصمیم گرفت سامانتا پاور را به عنوان ریاست «نمایندگی آمریکا در توسعه بین‌المللی» منصوب کند. گفته می‌شود او در نظر دارد برای این جایگاه و ریاست آن یک کرسی در شورای امنیت ملی آمریکا، اختصاص دهد.

پست جدید سامانتا پاور در دولت بایدن

بایدن تصمیم گرفت سامانتا پاور را به عنوان ریاست «نمایندگی آمریکا در توسعه بین‌المللی» منصوب کند.

گفته می‌شود او در نظر دارد برای این جایگاه و ریاست آن یک کرسی در شورای امنیت ملی آمریکا، اختصاص دهد.