رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا را از ایران گرفت

کرونا میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا را از ایران گرفت فدراسیون هندبال آسیا به دلیل حساسیت برخی کشور‌ها نسبت به شرایط همه گیری کرونا، میزبانی مسابقات جوانان آسیا را به بحرین واگذار کرد.

کرونا میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا را از ایران گرفت

فدراسیون هندبال آسیا به دلیل حساسیت برخی کشور‌ها نسبت به شرایط همه گیری کرونا، میزبانی مسابقات جوانان آسیا را به بحرین واگذار کرد.