رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین فرصت ثبت‌نام برای مسکن ملی؛

آخرین فرصت ثبت‌نام برای مسکن ملی؛ فرصت ثبت‌نام مرحله سوم طرح مسکن ملی که از پنج‌شنبه گذشته آغاز شده بود، ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.

آخرین فرصت ثبت‌نام برای مسکن ملی؛

فرصت ثبت‌نام مرحله سوم طرح مسکن ملی که از پنج‌شنبه گذشته آغاز شده بود، ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.