رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم‌رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در حمل‌ونقل عمومی تنور کرونا را داغ نگه داشته است

عدم‌رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در حمل‌ونقل عمومی تنور کرونا را داغ نگه داشته است علیرغم اعمال محدودیت‌های شدید و رعایت شیوه‌نامه‌ها توسط مردم، اما شلوغی وسایل حمل‌ونقل عمومی همچنان بر تنور کرونا می‌دمد.

عدم‌رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در حمل‌ونقل عمومی تنور کرونا را داغ نگه داشته است

علیرغم اعمال محدودیت‌های شدید و رعایت شیوه‌نامه‌ها توسط مردم، اما شلوغی وسایل حمل‌ونقل عمومی همچنان بر تنور کرونا می‌دمد.