رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا فردا تمدید شد.

آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا فردا تمدید شد. معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت: در مجموع ۱۸۵ هزار نیرو نیاز است و تا عصر دیروز ۱۵۰ هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده اند.

آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا فردا تمدید شد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت: در مجموع ۱۸۵ هزار نیرو نیاز است و تا عصر دیروز ۱۵۰ هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده اند.