رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سومین بانک نیز ترامپ را تحریم کرد

سومین بانک نیز ترامپ را تحریم کرد پایگاه اینترنتی آمریکایی هیل خبر داد بانک «پروفشنال» مستقر در فلوریدا که زمانی ۱۱ میلیون دلار وام رهنی در اختیار ترامپ قرار داده بود اعلام کرده است در آینده با ترامپ و سازمان او هیچگونه مبادله تجاری انجام نخواهد داد. پیشتر بانک های دویچه آلمان و سیگنیچر مستقر […]

سومین بانک نیز ترامپ را تحریم کرد

پایگاه اینترنتی آمریکایی هیل خبر داد بانک «پروفشنال» مستقر در فلوریدا که زمانی ۱۱ میلیون دلار وام رهنی در اختیار ترامپ قرار داده بود اعلام کرده است در آینده با ترامپ و سازمان او هیچگونه مبادله تجاری انجام نخواهد داد.

پیشتر بانک های دویچه آلمان و سیگنیچر مستقر در نیویورک از قطع روابط خود با ترامپ خبر داده بودند.