رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امارات با ورود بدون ویزای شهروندان اسرائیلی موافقت کرد

امارات با ورود بدون ویزای شهروندان اسرائیلی موافقت کرد وزارت خارجه امارات با معافیت شهروندان اسرائیلی از اخذ ویزا موافقت و اعلام کرد، این قانون از ۳۰ روز دیگر اجرا خواهد شد.

امارات با ورود بدون ویزای شهروندان اسرائیلی موافقت کرد

وزارت خارجه امارات با معافیت شهروندان اسرائیلی از اخذ ویزا موافقت و اعلام کرد، این قانون از ۳۰ روز دیگر اجرا خواهد شد.