رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین خبرها از عاملان پخش ‎”پوسترهایِ انقلاب”

جدیدترین خبرها از عاملان پخش ‎”پوسترهایِ انقلاب” به گزارش نامه نیوز، عاملان پخش ‎”پوسترهای خیابان انقلاب” کارگرانی بودند که با دریافت پنج میلیون تومان، پوسترها را از دفتر فنی چاپ تحویل و سپس پخش و نصب کرده و آمر تمام مراحل را از طریق تلفن به آنان گفته است. آنان دیشب دستگیر شدند. فکر کرده […]

جدیدترین خبرها از عاملان پخش ‎”پوسترهایِ انقلاب”

به گزارش نامه نیوز، عاملان پخش ‎”پوسترهای خیابان انقلاب” کارگرانی بودند که با دریافت پنج میلیون تومان، پوسترها را از دفتر فنی چاپ تحویل و سپس پخش و نصب کرده و آمر تمام مراحل را از طریق تلفن به آنان گفته است. آنان دیشب دستگیر شدند. فکر کرده بودند اقدامی موجه و حاکمیتی است، فریب خورده و انجام داده‌اند /نامه‌نیوز