رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتصال ۱۲۰ هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی قطع شد

اتصال ۱۲۰ هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی قطع شد معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: تا تاریخ ۲۵ دی‌ماه امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند قطع شد.

اتصال ۱۲۰ هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی قطع شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: تا تاریخ ۲۵ دی‌ماه امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند قطع شد.