رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرهای خوب از درمان قطعی نخاع

خبرهای خوب از درمان قطعی نخاع آسیب به طناب نخاعی چیزی بوده که تا الان جبران‌ناپذیر محسوب می‌شد، اما تحقیق جدیدی که در مجله نیچر چاپ شده خبر داده که برای اولین بار محققین موفق شدند یک موش را که دچار قطع نخاع کامل بوده درمان کنند و موش می‌تواند راه برود

خبرهای خوب از درمان قطعی نخاع

آسیب به طناب نخاعی چیزی بوده که تا الان جبران‌ناپذیر محسوب می‌شد، اما تحقیق جدیدی که در مجله نیچر چاپ شده خبر داده که برای اولین بار محققین موفق شدند یک موش را که دچار قطع نخاع کامل بوده درمان کنند و موش می‌تواند راه برود