رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای موسسه رازی وارد مرحله بالینی می‌شود

واکسن کرونای موسسه رازی وارد مرحله بالینی می‌شود رئیس انستیتو پاستور: واکسن موسسه رازی از هفته‌های آینده وارد مرحله بالینی شده و واکسن مشترک با کوبا در بهمن ماه وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی می‌شود.

واکسن کرونای موسسه رازی وارد مرحله بالینی می‌شود

رئیس انستیتو پاستور: واکسن موسسه رازی از هفته‌های آینده وارد مرحله بالینی شده و واکسن مشترک با کوبا در بهمن ماه وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی می‌شود.