رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های ورزشی پایتخت تا پایان هفته

محدودیت‌های ورزشی پایتخت تا پایان هفته با زرد ماندن وضعیت پایتخت از نظر شیوع ویروس کرونا، صرفا باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و نیز باشگاه‌های ورزشی سالنی با محدودیت و تعطیلی تا پایان هفته جاری روبرو هستند.

محدودیت‌های ورزشی پایتخت تا پایان هفته

با زرد ماندن وضعیت پایتخت از نظر شیوع ویروس کرونا، صرفا باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و نیز باشگاه‌های ورزشی سالنی با محدودیت و تعطیلی تا پایان هفته جاری روبرو هستند.